ArkivIT är experter på arkiv och digital informationshantering

I denna kundportal erbjuder vi tjänster för arkivering av webbsidor och sociala medier.

-Surfbara, lättillgängliga, långtidsbevarade och mjukvaruoberoende.

Arkivering av webbsidor och intranät

Vi skapar arkivkopior av webbsidor och intranät. Arkivkopian är surfbar och kan öppnas i en vanlig webbläsare, även i offline-läge, med bibehållen struktur och funktionalitet. Dokument, bilder och t.ex. filmer konverteras till arkivbeständiga format. Du kan även lagra dina arkivkopior i vår kundportal. Läs mer här

 

Arkivering av sociala medier

 

Vår tjänst skapar en arkivkopia av den information som ni publicerat på Instagram och Facebook tillsammans med tillhörande reaktioner och kommentarer. Den lösning som ArkivIT har tagit fram för att arkivera information på Facebook och Instagram är godkänd av Facebook.

 

E-arkiv som tjänst

 

Vi är experter på e-arkiv och allt som hör till. Sedan flera år tillbaka arbetar vi med, utöver majoriteten av etablerade e-arkivslösningar, opensource-produkterna Archivematica och Atom. Vi erbjuder möjlighet att både stödja er vid installation på plats hos er eller så kan vi tillhandahålla e-arkiv som tjänst.